fbpx
Dětské skupiny

 

Tuto skupinu u nás navštěvují děti od 6 do 13 let. U dětí pracujeme na komplexním motorickém rozvoji, od jednoduchých gymnastických prvků, jako jsou například kotouly, až po orientaci v prostoru či právě techniky našeho umění Jūjutsu (čti „džúdžucu“). Každé cvičení samozřejmě hned po pozdravu začíná rozcvičkou, kde nejdříve zahřejeme tělo a následně pořádně protáhneme svaly, abychom mohli studovat na maximum a zároveň nás ale další den tělo nebolelo.

Studium v naší škole je postaveno na dlouhodobé bázi, proto i techniky volíme v metodických návaznostech tak, aby (nejen) děti mohly postupovat plynule, efektivně a průběžně jim vše zapadalo. Tyto techniky prokládáme různými soutěžemi nebo třeba lehkým posilováním těla, které může být také formou hry tak, aby to vždy studenty bavilo. Zastáváme názor, že správný, různorodý pohyb je pro tělo velice prospěšný a může být pro děti velmi důležitý – o to více ve dnešní době, kdy spoustu z nich čeká kariéra v kanceláři u počítače.

Děti pracují většinu času ve dvojicích nebo dokonce skupinkách, takže je vedeme ke vzájemnému respektu, kamarádství a spolupráci. Zároveň v nich budujeme postupné přirozené uznávání autorit – u nás učitelů. Snažíme se v dětech vyvolávat a podporovat zdravé sebevědomí, aby byly celkově šťastnější a spokojenější nejen na našich hodinách, ale i mimo ně – například díky lepšímu a vyrovnanějšímu zvládání konfliktů (nejen fyzických, ale hlavně slovních/názorových).