fbpx

V sobotu 10. 6. 2023 seminář probíhal v rozsahu sedmi hodin včetně pauzy na oběd. Začínalo se v 10:00 a cvičení probíhalo pod vedením pozvaného hosta Viktora Brebery (6. dan). Viktor má mnohaletou praxi s bojovými uměními a také s učením jak dospělých, tak dětí.

Nástup. na začátku semináře

Cvičení začalo rozcvičkou, u které jsme prováděli tzv. veslovaní. Veslování je cvičení, které spočívá ve splynutí dechu a pohybu těla.

Veslování

Po veslováni následoval nácvik Tai sabaki, konkrétně pohybu Irimi Tenkan (vstup s přetočením). Irimi Tenkan je kombinací dvou základních kroků v Jujutsu a využívá se u mnoha technik. Další část cvičení spočívala v ovládání těla a těžiště – jak našeho, tak od parťáka na cvičení, protože jsme zkoušeli různé formy párového lezení, vylézání a prolézání.

Část, která byla věnována pádům a různým formám přemisťování z bodu A do bodu B, byla velmi obsáhlá a komplexní. Dělali jsme všemožné formy plazení, posouvání se po zemi až po již zmíněné pády, kterými byla dopolední “Viktorova” část uzavřena. Hurá na oběd!

Po obědě navázal sensei školy Kido Ryu Richard Alexa, s nímž jsme procvičovali úchopy za zápěstí, ze kterých vycházely tři techniky – Kote gaeshi, Kote hineri a Kote mawashi. Detailně jsme prozkoumali fungování zápěstí a těchto pák. Nejdříve ve statických situacích a následně i za pohybu. Zbyla už jen malá chvilka na závěr, které se chopil sensei Chūsei Ryu Vojtěch Šalda a dal nám krátkou ochutnávku nedělního cvičení – nástupy na jeden z velkých porazů Seoi nage.

ochutnávka porazů

K seminářům nepatří jen čas strávený na tatami, ale také mimo něj. Proto jsme si sobotní večer společně s Richardem užili v přírodě u ohýnku. Dobré jídlo a dobrá společnost – perfektní podmínky pro nabrání energie na nedělní pokračování.. No a právě nedělní cvičení začalo tradičně rozcvičkou, kterou vedli studenti, a následným rozpadáním pod vedením Vojty. Jak již bylo dříve avizováno, následující cvičení bylo zaměřeno hlavně na velké porazy, nejvíce pak na Seoi nage.

Seoi nage

Studenti z Kido Ryu také skládali zkoušky na vyšší technické stupně. Všem úspěšným gratulujeme.

společná

Všem děkujeme za jejich nasazení a budeme se těšit na další společné akce!