fbpx

Dne 2. 6. 2023 proběhla na ZŠ Vrchní ukázka Jūjutsu, zprostředkovaná naší školou. Tato ukázka byla již naší druhou ukázkou na této škole – na ZŠ Vrchní jsme se s dětmi viděli poprvé před pár lety, a i tehdy ukázaly děti parádní zápal pro aktivitu.

Ukázka na ZŠ Vrchní - techniky 1

Ukázka proběhla ve třech etapách. Nejdříve pro 5. a 6. ročníky, druhá pro 1. a 2. ročníky a na závěr pro 3. a 4. ročníky. Zahájením každé etapy bylo krátké povídání o tom, co to je bojové umění Jūjutsu, kdo jsme my a co vlastně žáky čeká. Potom proběhla krátká ukázka technik, které se vyučují v naší škole Chūsei ryū. Této části se ujal hlavní učitel školy Vojtěch Šalda a jeho studenti. Výstup zahrnoval jak techniky beze zbraní, tak techniky s mečem, nožem a jo. Následovala část, kdy jsme žákům zodpovídali jejich dotazy – jak bývá zvykem, ukázka jich spoustu vyvolá. V druhé polovině si i žáci okusili, jak probíhají hodiny u nás. Tradičně se začínalo rozehřátím a rozcvičkou. Rozehřátí probíhalo formou vybíjené, do které se děti s vervou a odhodláním pustily. Poté se pokračovalo krátkou rozcvičkou (protažením) a nácvikem jednoho ze základních pádů – pád vzad (uširo ukemi). Tento pád žáci také využili v technice uširo nage (strh dozadu za ramena), kterou si zájemci vyzkoušeli.

Ukázka na ZŠ Vrchní - děti

Chtěli bychom znovu poděkovat vedení ZŠ Vrchní za možnost předvedení bojového umění Jūjutsu dětem. Velké díky patří také dětem samotným, které se našeho výstupu aktivně zúčastnily, jak cvičením tak kladením mnoha otázek.

Ukázka na ZŠ Vrchní - techniky 2