fbpx

V pondělí 26. 6. 2023 jsme uspořádali ukázku bojového umění Jūjutsu na základní škole v Oldřišově. Teoretické části se ujal mistr školy Vojta, který žáky obeznámil se stručnou historií Jūjutsu. Také představil své dva studenty Štěpána a Patricii, na kterých vysvětlil systém páskování v naší škole. Po tomto krátkém povídání následovala praktická část, kde žáci viděli pestrou škálu technik – od pák až po velké porazy. Součástí praktické části byla i Jiyu waza, ve které studenti na Vojtu útočili a on se musel určitou dobu bránit. Nakonec byly předvedeny techniky se zbraněmi.

Ukázka byla uspořádaná pro dvě skupiny. První skupina se skládala z žáků sedmých, osmých a devátých ročníků. Druhá skupina byla složena z žáků čtvrtých, pátých a šestých ročníků. Z obou skupin si mohli zájemci vyzkoušet rozehřátí v podobě vybíjené, krátkou rozcvičku, nácvik pádu a následně také i nácvik techniky Uširo nage.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení ZŠ Oldřišov za možnost uspořádání a žákům děkujeme za přínosné dotazy a zapojení.